Clinica spitalizare de zi

Procedura de rambursare a cheltuielilor suportate de pacienți asigurați pe perioada internarii, în condițiile prevăzute de art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, în cadrul CENTRUL MEDICAL DOROBANTI.

  • Pacientul care a suportat pe perioada spitalizării de zi, cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, investigații paraclinice la care ar fi fost indreptățit fără contribuție personală, în condițiile art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, va formula o cerere și o va depune la recepția unității medicale.
  • Cererea va conține obligatoriu numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, contul bancar, banca și datele de contact (număr de telefon, sau e-mail) ale asiguratului.
  • Cererea va fi în prealabil avizata de către medicul curant al pacientului internat și va avea atașate documentele medicale din care să rezulte tratamentul prescris și efectuat.
  • Anexat cererii se va depune factura fiscală/ bonul fiscal care atestă cheltuiala efectuată și perioada când a fost efectuată.
  • CENTRUL MEDICAL DOROBANTI va analiza cererea, va verifica dacă sunt întrunite condițiile rambursării, respectiv cele prevăzute la art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016.
  • Nu se vor deconta materialele sanitare și medicamentele pentru afecțiunile din programele nationale de sănătate și pentru bolile care necesită aprobarea comisiilor CAS.
  • Decontarea se va efectua în limita listei care a stat la baza contractării cu CAS.
  • Rambursarea cheltuielii se va efectua prin virament, în contul bancar indicat de pacient în cerere, sau în numerar în situația în care pacientul nu deține cont, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.
Close Menu