Clinica spitalizare de zi

Condiții de internare / externare

 • Asistenţa medicală în CENTRUL MEDICAL DOROBANTI se acordă în regim de:
  • spitalizare de zi;
  • ambulatoriu.
 • Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
  • urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă până la sosirea serviciului de ambulanță;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
  • tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.
 • Documente necesare la internare:
  • Persoane asigurate
   • bilet de internare de la medicul de familie;
   • bilet de internare de la medicul specialist;
   • scrisoare medicală de la medicul specialist eliberată la externare, conform normelor CNAS;
   • buletin sau carte de identitate;
   • adeverinţă serviciu – pentru angajaţi;
   • carnet de şomaj – pentru şomeri;
   • cupon de pensie – pentru pensionari;
   • adeverinţă elev sau student;
   • adeverinţă primărie – pentru cei cu ajutor social.
  • Persoane neasigurate
   • buletin sau carte de identitate.
 • Externarea pacientului: la externare, pacientul beneficiază de:
  • scrisoare medicală;
  • rețetă electronică (pentru cei asigurați) sau rețetă simplă pentru neasigurați.
  • foaie de decont cheltuieli spitalizare zi.
Close Menu