Clinica spitalizare de zi

Circuitul pacienților și al vizitatorilor

Circuitul pacienților

Pacientul se prezintă la internare cu:

 • cartea de identitate
 • dovada calității de asigurat (cupon pensie, adeverință salariat, certificat de handicap)
 • biletul de trimere / scrisoare medicală medic specialist.

La recepție sunt preluate toate documentele pacientului, se fac copii xerox și se atașează fișei de spitalizare de zi completată cu datele și consimțământul acestuia.

Program orientativ:

În intervalul de timp 08.00.-10.00.

 • În intervalul orara 08:00 – 10.00 se efectuează recoltarea probelor biologice. Dacă pacienții au nevoie de investigații paraclinice suplimentare, vor achita către laborator contravaloarea acestora sau medicul specialist poate stabili înlocuirea unor servicii din fundamentare cu alte analize în așa fel încât suma din fundamentare pe caz rezolvat să fie respectată.

În programul de lucru al unității medicale

 • Efectuare EKG, măsurarea TA, efectuare indice glezna-brat, alte măsurători (greutate, înălțime).
 • Consultație medicală: anamneza, antecedente heredo-colaterale și personale, tratament urmat în prezent.
 • Servicii
  • În funcție de diagnostic, medicul specialist recomandă explorări și servicii:
   • Spirometrie/ pulsoximetrie/şedinţă (maximum 3 şedinţe)/ administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)/ administrare tratament prin puncţie intravenoasă.
  • Efectuare echografie abdominală și interpretare.
  • Consultație interclinică funcție de diagnostic: reumatologie/ cardiologie/gastroenterologie.
  • Interpretare rezultate analize de laborator.
  • Educație igieno-dietetică efectuată de medicul de specialitate.
  • Finalizarea diagnosticelor și tratamentului de urmat.
  • Eliberare rețetă compensată / concediu medical.
  • Eliberare bilet de externare completat.

Circuitele pacientului:

 • Spații de internare, spitalizare, externare.
 • Cabinete de consultații, tratament, recoltă probe biologice.
 • Spații tehnice.
 • Se interzice spitalizarea în același timp într-un pat a două sau mai multe persoane.
 • Gruparea pacienților se face în funcție de infecțiozitate și receptivitatea lor – saloane separate pentru bonlavii septici, aseptici și cei cu mare receptivitate.
 • În interiorul unității sanitare se asigură o circulație dirijată a diferitelor categorii de pacienți.

Circuitul vizitatorilor

 •    Vizitatorii ajung în secție, în holul special destinat lor.
 • Vizitatorii – reprezintă un potențial epidemiologic crescut prin frecvența purtătorilor de germeni necunoscuți și echipamentul lor contaminat.
 • Vizitarea pacienților se face numai în programul stabilit de conducerea unității sanitare.
 • În timpul vizitei, vizitatorii vor purta echipament de protecție.
 • Nu se permite accesul simultan la același bonlav a mai multor vizitatori.
 • Se efectuează controlul alimentelor aduse pacientului și returnarea celor contraindicate.
Close Menu