Clinica spitalizare de zi

CENTRUL MEDICAL DOROBANTI

este o unitate sanitară privată de spitalizare de zi, având unică specialitate, medicină internă și ambulatoriu medicină internă și cardiologie. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar.

Structură funcțională

10 paturi spitalizare de zi specialități medicale (medicină internă). Sală de tratamente. Punct de recoltare probe biologice. Cabinete de specialitate: medicină internă, cardiologie. Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale.

Servicii externalizate

Laborator analize medicale. Imagistică medicală. Farmacie. Transport și eliminare deșeuri medicale.

Close Menu